Kontakt

Dane kontaktowe organizatorów Sabat Fiction-Fest 2019:

E-mail ogólny:
BIURO@SABATFICTION-FEST.PL

Piotr Nawrotek 
Główny Koordynator Wydarzenia, Koordynator ds. Programu
<piotr.nawrotek@sabatfiction-fest.pl>
 

Bartłomiej Pięta
Zastępca Głównego Koordynatora Wydarzenia
<b.pieta@sabatfiction-fest.pl>


Kamil Jastrzębski 
Koordynator ds. promocji i mediów
<k.jastrzebski@sabatfiction-fest.pl>


Beata Mróz 
Koordynator bloku literackiego
<b.mroz@sabatfiction-fest.pl>


Michał Brzoza 
Koordynator bloku literackiego
<m.brzoza@sabatfiction-fest.pl>
 

Michał Pajek
Koordynator Games Room
<m.pajek@sabatfiction-fest.pl>


Michał Obara
Koordynator ds. wystawców
<m.obara@sabatfiction-fest.pl>
 

Paweł Domagała
Koordynator ds. współpracy i sponsoringu
<p.domagala@sabatfiction-fest.pl>

Szymon Błoński
Koordynator strefy bitewnej
<szymonblonski@gmail.com>