Bilety

Bilety można zakupić online w przedsprzedaży, bądź w kasie na terenie Targów Kielce w dniach trwania festiwalu. 


 

Cennik
 

Bilety jednodniowe:
  • Piątek: 20 zł
  • Sobota: 30 zł
  • Niedziela: 20 zł
     
Karnet:

---> Przedsprzedaż  :

  • Karnet 3-dniowy (piątek-niedziela): 55 zł

W dniu imprezy (w kasach):

  • Karnet 3-dniowy (piątek-niedziela): 60 zł

Informacja dla niepełnoletnich uczestników:


1) Wstęp dla osób małoletnich, które nie ukończyły 7 roku życia jest darmowy. Jednak mogą one przebywać na terenie Targów wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
2) Dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia bilety na Targi powinni zakupić rodzice lub prawni opiekunowie. Ponadto osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia muszą pozostawić w kasie Targów zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział małoletniego w Targach. Treść zgody musi być tożsama ze wzorem zgody udostępnionej przez Organizatora.
3) Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia, aby zakupić bilet muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda musi zawierać oświadczenie o zapoznaniu się rodziców (prawnych opiekunów) z treścią regulaminu Targów, jego akceptacji oraz wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnianie w mediach społecznościowych (w Internecie) wizerunku dziecka, który został utrwalony na fotografiach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia. Dodatkowo zgoda musi zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora. 

Dlatego też, w trosce o komfort małoletnich uczestników i ich rodziców (prawnych opiekunów) sugerujemy posłużenie się wzorem zgody udostępnionej przez nas na stronie wydarzenia: https://sabatfiction-fest.pl/zgoda-rodzicow